Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ZDROVIT s.c
Czeladź, ul. 35-lecia 1a

dokumentacjA medyczna

Prosimy o zgłaszanie się Pacjentów do Rejestracji celem dopełnienia wymaganych prawem formalności - podpisanie Oświadczeń.

Aktualności

03.04.2011

Aktualizacja dokumentacji medycznej

W związku z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2010 nr 252 poz. 1697) i zgodnie z §8 w/w rozporządzenia w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

1) Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

2) Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame - stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 i 23; art. 9 ust. 2; art. 26 ust.1) (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417).

W związku tym prosimy o zgłaszanie się do Rejestracji celem pobrania i podpisania stosownych oświadczeń. Istnieje także możliwość pobrania w/w oświadczeń ze strony internetowej (http://nzozzdrovit.pl/aktualnosci-2.html), wypełnienie ich dla każdego zadeklarowanego członka rodziny oraz przesłanie pocztą na adres:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Zdrovit" s.c.
ul. 35-lecia 1a
41-250 Czeladź

 

PROSIMY PACJENTÓW O ZGŁASZANIE SIĘ DO REJESTRACJI
W GODZINACH 7.00 - 18.00
CELEM PODPISANIA I ZŁOŻENIA W/W OŚWIADCZEŃ

 

Pliki do pobrania:

1) Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia do informowania o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania wglądu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjenta

2) Oświadczenie opiekuna prawnego o upoważnieniu lub braku upoważnienia do informowania o stanie zdrowia podopiecznego, udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz uzyskania wglądu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej podopiecznego


foto

Nzoz "zDrovit" s.c.

ul. 35-lecia 1a
41-250 Czeladź
Tel. 32 265-00-68


Godziny Przyjęć

Poniedziałek 7:00-18:00
Wtorek 7:00-18:00
Środa 7:00-18:00
Czwartek 7:00-18:00
Piątek 7:00-18:00